event burgee venue burgee

SOUTH STAFFS SAILING CLUB

ICICLE PURSUIT 2017

Overall

Sailed: 7, Discards: 4, To count: 3, To qualify: 3, Rating system: PY, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName PY R1
15/1/17
R2
22/1/17
R3
29/1/17
R4
5/2/17
R5
12/2/17
R6
19.2/17
R7
26/2/17
Nett
1st (A) LARK 2525 Billington J Booth N 1069 (3) (2) 2 1 1 (5) (7) 4
2nd (A) SOLO 5176 Woodward J   1151 (44) (44) (44) 3 (44) 1 2 6
3rd (A) GP14 14139 Fleming D Young S 1128 (9) 4 (44) (7) 2 3 (44) 9
4th (A) LARK 253 White C Booth N 1069 (44) (44) (44) 4 5 2 (44) 11
5th (A) SOLO 3696 Bottomley P   1151 (12) 10 1 (11) 11 (12) (44) 22
6th (A) GP14 14051 Beddow C Evans M 1128 (44) 7 (15) (44) 9 6 (44) 22
7th (A) LARK 2468 Bailey S Hatfield A 1069 8 6 (10) (44) (14) 8 (44) 22
8th (A) SOLO 5051 Bower G   1151 7 (9) (9) (13) 8 (15) 7 22
9th (A) GP14 14028 Edge J Edge K 1128 (44) 8 5 12 (44) (14) (44) 25
10th (A) LARK 2499 Nichols M Waymont C 1069 (44) (44) 8 9 (14) 11 (44) 28
11th (A) LARK 2524 Owen M Harkness L 1069 (44) (44) 14 8 7 (44) (44) 29
12th (A) GP14 13705 Brandon N Carpenter L 1128 15 (44) (44) (44) 6 10 (44) 31
13th (A) GP14 12527 Jones C Waymont B 1128 (44) 11 12 18 (44) (19) (44) 41
14th (A) LARK 2493 Alexander R Dawson C 1069 11 (44) (44) 14 (44) 16 (44) 41
DNQ (A) LARK 2529 Senior M Senior L 1069 (44) (44) (44) 2 (44) 44 1 47
DNQ (A) OK 2116 Bradburn W   1112 (44) 1 4 (44) (44) (44) 44 49
DNQ (A) LARK 2489 Goodhead O Macaulay K 1069 6 3 (44) (44) (44) (44) 44 53
DNQ (A) GP14 13904 Warburton C Croxford J 1128 (44) (44) (44) 5 4 (44) 44 53
DNQ (A) OK 2124 Croxford W   1112 (44) (44) 7 (44) 3 (44) 44 54
DNQ (A) GP14 14097 Edwards T Heath D 1128 5 (44) 6 (44) (44) (44) 44 55
DNQ (A) GP14 13423 Ashworth J Sharp M 1128 (44) 12 (44) (44) (44) 13 44 69
DNQ (A) LARK 2426 Czartolomna K Peterson M 1069 (44) (44) (44) 15 10 (44) 44 69
DNQ (A) GP14 14018 Morgan D Hoskins R 1128 (44) (44) 13 16 (44) (44) 44 73
DNQ (A) GP14 14167 Taylor T ????? 1128 13 (44) 16 (44) (44) (44) 44 73
DNQ (A) GP14 13417 Senior M Senior L 1128 1 (44) (44) (44) (44) 44 44 89
DNQ (A) GP14 14110 Young D Ford V 1128 2 (44) (44) (44) (44) 44 44 90
DNQ (A) LARK 2261 Goss J Mackley E 1069 (44) (44) 3 (44) (44) 44 44 91
DNQ (A) GP14 14027 Goodhead N Bailey S 1128 (44) (44) (44) (44) 44 44 3 91
DNQ (A) GP14 13094 Warburton M Croxford J 1128 (44) (44) (44) (44) 44 44 4 92
DNQ (A) LARK 2526 Evans M Evans H 1069 (44) (44) (44) (44) 44 4 44 92
DNQ (A) GP14 14167 Cook C Evans M 1128 4 (44) (44) (44) (44) 44 44 92
DNQ (A) GP14 14097 Owen P Heath D 1128 (44) 5 (44) (44) (44) 44 44 93
DNQ (A) OK 1987 Bailey S   1112 (44) (44) (44) 6 (44) 44 44 94
DNQ (A) SOLO 5434 Finney S   1151 (44) (44) (44) (44) 44 7 44 95
DNQ (A) OK 2116 Thomson S   1112 (44) (44) (44) (44) 44 9 44 97
DNQ (A) OK 2092 Blocksidge J   1112 (44) (44) (44) 10 (44) 44 44 98
DNQ (A) LARK 2426 Hotchkiss A Czartolomna K 1069 10 (44) (44) (44) (44) 44 44 98
DNQ (A) GP14 13778 Hicklin R Hicklin J 1128 (44) (44) 11 (44) (44) 44 44 99
DNQ (A) GP14 13702 Carpenter L Brandon N 1128 (44) (44) (44) 17 (44) 44 44 105
DNQ (A) GP14 14153 Barnfield P Crosley T 1128 (44) (44) (44) (44) 44 17 44 105
DNQ (A) FIREFLY 3741 Troke S Pinnock T 1165 (44) (44) (44) (44) 44 18 44 106
DNQ (A) GP14 13184 Goodhead O Thomson S 1128 (44) (44) 18 (44) (44) 44 44 106
DNQ (A) LARK 2299 Hodgkins R Morgan D 1069 (44) (44) (44) (44) 44 20 44 108Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com